ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์อัลทรอน | altron product registration

วันที่ป้อนข้อมูล (Date of registration):

วันที่ซื้อสินค้า (Date of purchase):

ประเภทสินค้า
(Product Category):

รุ่นสินค้าอ้างอิงจากบัตรประกัน
(Product Model):

หมายเลขเครื่องอ้างอิงจากบัตรประกัน
(Product Serial Number):

ตรวจสอบหมายเลขเครื่องบนบัตรประกัน ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ และด้านหลังตัวเครื่อง
Find product serial number on warranty card, Product packaging and TV back

ราคาสินค้าอ้างอิงจากใบเสร็จ
(Price):

ชื่อ (Name):

นามสกุล (Family name):

เบอร์โทรมือถือของลูกค้าเท่านั้น
(Mobile Phone Number):


อีเมล์ (E-mail):


กรุณากรอกที่อยู่โดยละเอียดเพื่อทำการจัดส่งของสมนาคุณ ป๊อป ปลอดภัย

จังหวัด (Province):


รหัสไปรษณีย์

ของสมนาคุณจะทำการจัดส่งทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับข้อมูลลงทะเบียนที่สมบูรณ์

ร้านที่ซื้อ (Store's name):

ชื่อร้านตัวแทนหรือสาขา (Dealer shop name or branch):

แนบรูปใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี (Upload receipt/ TAX invoice):ไฟล์รูปภาพขนาดไม่เกิน 2 mb

แนบบัตรรับประกันที่กรอกแล้ว (Upload warranty card):ไฟล์รูปภาพขนาดไม่เกิน 2 mb

altron3+ เงื่อนไข (altron3+ warranty conditions): ดาวน์โหลดเงื่อนไข

กลับสู่เว็บไซต์ www.altronthailand.com